REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie powołania w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Zespołu do spraw opracowania oferty dla projektu współpracy bliźniaczej nr MK 22 IPA TR 01 24 na rzecz Republiki Macedonii Północnej oraz opracowania umowy bliźniaczej i dokumentów towarzyszących

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania oferty dla projektu współpracy bliźniaczej nr MK 22 IPA TR 01 24 „Supporting the inspection services for transportation of passengers and goods” na rzecz Republiki Macedonii Północnej oraz opracowania umowy bliźniaczej i dokumentów towarzyszących, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

. W skład Zespołu wchodzą:

1) Anna Zięba - Gabinet Głównego Inspektora - Przewodniczący Zespołu;

2) Joanna Sękala - Gabinet Głównego Inspektora - Zastępca Przewodniczącego;

3) Joanna Siecińska-Fandouli - Gabinet Głównego Inspektora - członek zespołu;

4) Rafał Rewoliński - Biuro Nadzoru Inspekcyjnego - członek zespołu;

5) Aleksandra Szymczyk - Biuro Prawne - członek zespołu;

6) Kamila Liszewska - Biuro Finansowe - członek zespołu;

7) Łukasz Boceński - Biuro Finansowe - członek zespołu;

8) Emilia Waleriańczyk-Kuźma - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - członek zespołu;

9) Anna Nyrek-Koczkodaj - Biuro Dyrektora Generalnego - członek zespołu;

10) Sylwia Siwek - Gabinet Głównego Inspektora - Sekretarz Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należą:

1) opracowanie oferty w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu twinningowy, którego beneficjentem będzie Macedonia Północna pn. MK 22 IPA TR 01 24 Supporting the inspection services for transportation of passengers and goods, zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską dla ofert twinningowych;

2) opracowanie umowy bliźniaczej i dokumentów towarzyszących, pod warunkiem, wskazania oferty polskiej jako zwycięskiej w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie.

§ 4.

1. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Przewodniczącego Zespołu w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie spotkań;

2) prowadzenie spotkań;

3) dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków Zespołu;

4) monitorowanie postępów prac;

5) reprezentowanie Zespołu przed kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

§ 5.

Sekretarz Zespołu jest odpowiedzialny za obsługę kancelaryjną Zespołu.

§ 6.

W pracach i posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, osoby których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań Zespołu, w tym inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

§ 7

. Tryb pracy:

1) terminy spotkań Zespołu ustalane są przez Przewodniczącego Zespołu;

2) Zespół może realizować zadania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3) spotkania Zespołu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

4) podczas spotkań Zespołu określane są zadania do wykonania przez poszczególnych członków Zespołu;

5) protokoły z posiedzeń Zespołu są sporządzane i udostępniane wszystkim członkom Zespołu.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Artur Czapiewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-29
  • Data obowiązywania: 2024-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA