REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 oraz z 2024 r. poz. 619) zarządza się co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1. Zasady (politykę) rachunkowości dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych dla części 61 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wykaz kont księgi głównej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opisem, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wkład do Polityki Rachunkowości ZSI ZZ UPRP edycja 2022 wydanie 3, zawierający skrócony opis systemu informatycznego używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykaz wykorzystywanych kont analitycznych oraz użytych słowników, rejestrów księgowych uzupełniany i aktualizowany jest stosownie do bieżących potrzeb z zachowaniem przyjętych zasad ich tworzenia i prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki. Wprowadzone uzupełnienia nie wymagają zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

§ 3.

Przepisy zarządzenia, stosuje się do zdarzeń, w tym operacji gospodarczych podjętych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP z 2023 r. poz. 3).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 r.

Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

(Edyta Demby-Siwek)

Załącznik 1. [ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA CZĘŚCI 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2
Prezesa Urzędu Patentowego RP
z dnia 17 maja 2024 r.

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA CZĘŚCI 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPILITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2
Prezesa Urzędu Patentowego RP
z dnia 17 maja 2024 r.

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPILITEJ POLSKIEJ

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-17
  • Data obowiązywania: 2024-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA