REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wykonania umowy z dnia 12 maja 2021 r. zawartej między Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki a Narodowym Centrum Badań Jądrowych, dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Opis techniczny badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (High Temperature Gas cooled Reactor, HTGR)”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wykonania umowy z dnia 12 maja 2021 r. zawartej między Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki a Narodowym Centrum Badań Jądrowych, dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Opis techniczny badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (High Temperature Gas cooled Reactor, HTGR)” (Dz. Urz. MEiN poz. 5 oraz z 2023 r. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „Ministra Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministra Nauki”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Michał Goszczyński;

2) członkowie:

a) Maciej Kiełmiński,

b) Elżbieta Krzynówek,

c) Robert Napora,

d) Renata Terlecka.”;

3) w § 7 wyrazy „Ministerstwie Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA