REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 34

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej (Dz. Urz. MNiSW poz. 16, z późn. zm.3)) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Krzysztof Wilde;

2) członkowie:

a) Paweł Czarnul,

b) Hubert Dębski,

c) Zdzisław Gajewski,

d) Andrzej Gamian,

e) Ireneusz Grabowski,

f) Leszek Kalinowski,

g) Jacek Kitowski,

h) Aleksandra Kolano-Burian,

i) Beata Machnicka,

j) Jarosław Matwiejuk,

k) Tomasz Moszura,

l) Jakub Niebieszczański,

m) Jarosław Rutkowski,

n) Lena Ruzik,

o) Ewa Sawosz-Chwalibóg,

p) Iwona Skoczko,

q) Krzysztof Smółka,

r) Magdalena Staniszewska,

s) Daniel Strub,

t) Bartłomiej Szafran,

u) Marian Szczerek,

v) Tomasz Szubrycht,

w) Krzysztof Walczak,

x) Maciej Wnuk,

y) Michał Wójtowicz,

z) Roman Wyrzykowski.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MNiSW z 2019 r. poz. 26 i 70, z 2020 r. poz. 29, Dz. Urz. MEiN z 2021 r. poz. 86, z 2022 r. poz. 42 i 81 oraz z 2023 r. poz. 17.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-03
  • Data wejścia w życie: 2024-04-04
  • Data obowiązywania: 2024-04-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA