Kategorie
Tomasz Kaszuba

Specjalizuję się w procesie cywilnym prowadząc w szczególności liczne sprawy z zakresu odszkodowań, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz sprawy gospodarcze. Jestem też autorem bloga o upadłości konsumenckiej. Z powodzeniem prowadzę również sprawy karne – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentując interesy klientów w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, m. in w sprawach o zabójstwo.

Adwokat Tomasz Kaszuba

Specjalizuje się w procesie cywilnym prowadząc w szczególności liczne sprawy z zakresu odszkodowań, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz sprawy gospodarcze. Jestem też autorem bloga o upadłości konsumenckiej.

Filarem działalności mojej Kancelarii Adwokackiej są sprawy odszkodowawcze, gdzie reprezentuję przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach drogowych i rodziny ofiar wypadków, ale także osoby dotknięte błędami medycznymi.

Liczną grupę klientów mojej kancelarii stanowią osoby, które zaciągneły tzw. kredyty frankowe i zdecydowały się dochodzić roszczeń przed sądami. Podejmuję się także reprezentacji osób, które zawierając umowę kredytu hipotecznego ubezpieczyły się tzw. umową ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Reprezentuję ponadto interesy grona przedsiębiorców, na rzecz których pomoc prawna obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, prawo gospodarcze – w tym obsługa korporacyjna spółek oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacja w przypadku firm zagrożonych niewypłacalnością, bądź ich kontrahentów.

Z powodzeniem prowadzę też sprawy karne – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentując interesy klientów w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, m. in w sprawach o zabójstwo.

Pracuję również w języku angielskim.

Biuro kancelarii znajduje się w Śródmieściu Warszawy zaś wkrótce planuję uruchomić również oddział z siedzibą w Szczecinie.

Biuro Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka Tomasz Kaszuba

ul. Górskiego 6/14, 00-033 Warszawa

kaszuba-kancelaria.pl

kancelaria@tkaszuba.pl

Tel. +48 22 556 40 00

Mob. +48 535 382 26

Kara grzywny nałożona za wykroczenia w drodze mandatu karnego ulega przedawnieniu, co oznacza, iż po upływie określonego przepisami czasu nie ma możliwości przymusowego wyegzekwowania należnej grzywny w drodze przymusu. Zgodnie z przepisem art. 45 § 3 kodeksu wykroczeń „orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 3 lata”. Istotnym z punktu widzenia terminu, w którym następuje przedawnienie kary jest moment uprawomocnienia się mandatu karnego. Chwila uprawomocnienia się jest ściśle związana z rodzajem wystawionego przez funkcjonariusza uprawnionej służby mandatu karnego.
Obecność w postępowaniu karnym możliwości ugodowego jego zakończenia jest obecnie zjawiskiem powszechnym w procedurach karnych wielu krajów. Pierwowzorem skazania bez rozprawy, jakie funkcjonuje od 1997 r. w prawie polskim była instytucja patteggiamento, istniejąca od 1981 roku we Włoszech.