Kategorie
V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Od momentu powstania w 2008 roku V4 Legal specjalizuje się w doradztwie prawnym oraz podatkowym w zakresie spraw gospodarczych, w szczególności o charakterze transgranicznym, dla klientów działających w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Naszym atutem jest znajomość lokalnej specyfiki poszczególnych systemów prawnych państw sąsiadujących. Nasi klienci mają zatem możliwość korzystania z najwyższej jakości usług nie tylko w jednym kraju, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu, również w obrębie pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Dzięki ścisłej współpracy z doradcami podatkowymi, audytorami oraz księgowymi należącymi do grupy doradczej V4 Group, zapewniamy naszym klientom prawdziwie kompleksowe doradztwo w ramach jednej organizacji.

Kontakt:

Ul. Bałuckiego 1a/4

30-318 Kraków

E-mail: magdalena.rzemek@v4legal.pl

Tel.: +48 12 376 47 45

www: https://www.v4legal.pl/

Zagraniczni przedsiębiorcy często w związku z prowadzoną na terytorium Polski aktywnością gospodarczą decydują się na krok jakim jest rejestracja w Polsce dla celów VAT. W związku z taką rejestracją pojawia się pytanie, czy obowiązkowe jest założenie rachunku bankowego w banku mającego siedzibę na terytorium Polski.
Od 13 października 2019 r. każda polska spółka handlowa oprócz spółki partnerskiej ma obowiązek zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, do nowo powstałego rejestru. Za takie osoby są uważani między innymi wszyscy wspólnicy spółek osobowych oraz wspólnicy mający więcej niż 25% udziałów w spółce z o.o.
Wierzycielowi będzie przysługiwać rekompensata od dłużnika w wysokości 100 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych. Tak wynika z nowych regulacji, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Skarga pauliańska jako instrument prawnej ochrony dłużnika jest stosowana od wieków. W związku jednak ze zmieniającymi się realiami dla swej skuteczności wymaga doprecyzowania istniejących przepisów. Jakkolwiek umowa darowizny z jednoczesnym ustanowieniem służebności na rzecz darczyńcy zawarta z pokrzywdzeniem wierzyciela może być uznana za bezskuteczną na podst. art. 527-534 Kodeksu cywilnego to jednak fragmentaryczne uregulowanie kodeksowe w połączeniu z niejednolitym orzecznictwem stwarza liczne problemy praktyczne.