Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory pozwów

Pozwy rodzinne
Pozew o obniżenie alimentów
Zobowiązany do wypłacania alimentów może, jeśli sytuacja uprawnionego jest zdecydowanie lepsza niż w momencie ich zasądzania, domagać się obniżenia wysokości świadczeń. W postępowaniu musi uzasadnić, że zmniejszone alimenty wystarczą na zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków do życia. Powództwo rozpatrywane jest przez sąd rodzinny.
Pozew o podwyższenie alimentów
Osoba, na rzecz której zasądzono świadczenia alimentacyjne, może domagać się ich podwyższenia –jeśli jej sytuacja życiowa zmieniła się tak, że dotychczasowa wysokość świadczeń od zobowiązanego jest niewystarczająca. W pozwie (i w dalszym toku postępowania) należy wykazać zmianę jaka zaszła i jej skutki uzasadniające podwyższenie alimentów.
Pozew o uchylenie alimentów
Jeśli sytuacja osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych zmieniła się na tyle, że już ich zupełnie nie potrzebuje (np. podjęła wysokopłatną pracę) – zobowiązany do ich wypłacenia może domagać się przed sądem uchylenia obowiązku ich wypłacania.
Pozew o alimenty
Jeśli osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. rodzice, dzieci, rodzeństwo) nie wywiązuje się z obowiązku – może zostać pozwana o wypłacanie alimentów- czyli cyklicznych świadczeń pieniężnych określonej wartości. Powództwo z tytułu roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione z wpisu, sam pozew składa się w sądzie rodzinnym.
Pozew o zniesienie wspólności ustawowej
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
Pozew o separację
Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny (ale niekoniecznie trwały) rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci sąd może orzec separację na ich wspólne wniosek (bez przeprowadzania postępowania). W trakcie separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W każdej chwili na zgodny wniosek małżonków separacja może być zniesiona.
Pozew o rozwiązanie przysposobienia
Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego (zgoda blankietowa).
Pozew o rozwód
Jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (a więc zerwania więzi ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej) – każde z nich może złożyć pozew o rozwód. Polskie prawo nie przewiduje możliwości złożenia wspólnego wniosku. Sąd może orzec rozwód jeśli nastąpiły powyższe przesłanki i nie ucierpi dobro ich wspólnych małoletnich dzieci.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Mąż matki dziecka będący (zawsze) domniemanym ojcem dziecka, może (jeśli ma uzasadnione wątpliwości) dochodzić przed sądem ustalenia, że nie jest ojcem biologicznym - tym samym zaprzeczając pokrewieństwa z dzieckiem. Co do zasady z powództwem może wystąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Powództwo składa przeciwko matce i dziecku. To samo roszczenie przysługuje również matce dziecka.
Pozew o ustalenie ojcostwa
Biologiczny ojciec dziecka, który nie jest mężem matki – jeśli nie uzna dziecko jako swojego, może się spodziewać powództwa o ustalenie ojcostwa. Tam matka (lub dziecko) mogą za pomocą domniemań prawnych i dowodów (obecnie najczęściej w postaci badania materiału genetycznego) starają się udowodnić faktyczne ojcostwo pozwanego. Orzeczenie ma takie same skutki jak uznanie dziecka, jest zwolnione z wpisu sądowego.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA