| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Pozwy rodzinne

 • Pozew o obniżenie alimentów

  Zobowiązany do wypłacania alimentów może, jeśli sytuacja uprawnionego jest zdecydowanie lepsza niż w momencie ich zasądzania, domagać się obniżenia wysokości świadczeń. W postępowaniu musi uzasadnić, że zmniejszone alimenty wystarczą na zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków do życia. Powództwo rozpatrywane jest przez sąd rodzinny.

 • Pozew o podwyższenie alimentów

  Osoba, na rzecz której zasądzono świadczenia alimentacyjne, może domagać się ich podwyższenia –jeśli jej sytuacja życiowa zmieniła się tak, że dotychczasowa wysokość świadczeń od zobowiązanego jest niewystarczająca. W pozwie (i w dalszym toku postępowania) należy wykazać zmianę jaka zaszła i jej skutki uzasadniające podwyższenie alimentów.

 • Pozew o uchylenie alimentów

  Jeśli sytuacja osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych zmieniła się na tyle, że już ich zupełnie nie potrzebuje (np. podjęła wysokopłatną pracę) – zobowiązany do ich wypłacenia może domagać się przed sądem uchylenia obowiązku ich wypłacania.

 • Pozew o alimenty

  Jeśli osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. rodzice, dzieci, rodzeństwo) nie wywiązuje się z obowiązku – może zostać pozwana o wypłacanie alimentów- czyli cyklicznych świadczeń pieniężnych określonej wartości. Powództwo z tytułu roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione z wpisu, sam pozew składa się w sądzie rodzinnym.

 • Pozew o zniesienie wspólności ustawowej

  Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 • Pozew o separację

  Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny (ale niekoniecznie trwały) rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci sąd może orzec separację na ich wspólne wniosek (bez przeprowadzania postępowania). W trakcie separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W każdej chwili na zgodny wniosek małżonków separacja może być zniesiona.

 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia

  Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego (zgoda blankietowa).

 • Pozew o rozwód

  Jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (a więc zerwania więzi ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej) – każde z nich może złożyć pozew o rozwód. Polskie prawo nie przewiduje możliwości złożenia wspólnego wniosku. Sąd może orzec rozwód jeśli nastąpiły powyższe przesłanki i nie ucierpi dobro ich wspólnych małoletnich dzieci.

 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

  Mąż matki dziecka będący (zawsze) domniemanym ojcem dziecka, może (jeśli ma uzasadnione wątpliwości) dochodzić przed sądem ustalenia, że nie jest ojcem biologicznym - tym samym zaprzeczając pokrewieństwa z dzieckiem. Co do zasady z powództwem może wystąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Powództwo składa przeciwko matce i dziecku. To samo roszczenie przysługuje również matce dziecka.

 • Pozew o ustalenie ojcostwa

  Biologiczny ojciec dziecka, który nie jest mężem matki – jeśli nie uzna dziecko jako swojego, może się spodziewać powództwa o ustalenie ojcostwa. Tam matka (lub dziecko) mogą za pomocą domniemań prawnych i dowodów (obecnie najczęściej w postaci badania materiału genetycznego) starają się udowodnić faktyczne ojcostwo pozwanego. Orzeczenie ma takie same skutki jak uznanie dziecka, jest zwolnione z wpisu sądowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »