Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory pozwów

Pozwy cywilne
Pozew o zachowek
Spadkobiercy ustawowi (oprócz rodzeństwa spadkodawcy) pozbawieni spadku zarówno z powodu niewskazania ich w testamencie jak i rozdysponowania majątku przez spadkodawcę w drodze darowizn mają do spadkodawcy testamentowego (lub obdarowanego)roszczenie o zachowek. To przysługuje im w wysokości 1/2 (lub jeśli są małoletni lub niezdolni do prace 3/4) ich udziału spadkowego, pomniejszonej o to wszystko co otrzymali od spadkodawcy w drodze darowizny, zapisów lub poleceń.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym i gospodarczym
Dysponując mocnym dowodem przeciwko dłużnikowi (m.in. dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, czy wekslem) możemy wnieść o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wydany nakaz stanowi podstawę do zabezpieczenia roszczenia – podlega również zmniejszonej opłacie (1/4 wpisu). Pozwany składając do niego zarzuty musi wnieść brakującą część wpisu.
Pozew o eksmisję
Właścicielowi lokalu (lub prawa spółdzielczego) przysługuje powództwo o opróżnienie lokalu – jeśli zajmująca go osoba czyni to bezprawnie. Należy jednak pamiętać o tym, że zajmującemu lokal bardzo często należy zapewnić lokal zastępczy.
Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu
W przypadku konfliktu pomiędzy wynajmującym a najemcą co do istnienia stosunku najmu - każda ze stron może wystąpić z powództwem o jego ustalenie. Wyrok zapadły w sprawie określa to, czy umowa najmu wiąże strony i na jakich warunkach. Wyrok o ustalenie zastępuje oświadczenia woli stron.
Pozew o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Właściciele praw spółdzielczych, którzy spełniają warunki do ich wykupienia „za złotówkę” (a własność gruntu na którym stoi budynek jest uregulowana) mają roszczenie do spółdzielni mieszkaniowej o ustanowienie odrębnej własność lokalu. Jeśli sąd uzna powództwo – wyrok wydany w sprawie stanowi podstawę do założenia księgi wieczystej dla odrębnego lokalu. Powództwo jest wolne od wpisu.
Pozew o wydanie rzeczy
Skarga o wydanie rzeczy ma swoje korzenie jeszcze w prawie rzymskim (rei vindicatio) – stąd powództwo nazywane jest windykacyjnym. Roszczenie o wydanie rzeczy przysługuje właścicielowi rzeczy jeśli znajduje się ona w posiadaniu osoby nieuprawnionej (w przypadku zaboru, czy np. wygaśnięcia umowy).
Pozew o odszkodowanie
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 kodeksu cywilnego). Ta norma oznacza, że osoba poszkodowana ma roszczenie o naprawienie (usunięcie skutków)szkody- zazwyczaj w formie rekompensaty pieniężnej. Jeśli poza szkodą, wyrządzono mu również krzywdę (cierpienie psychiczne) – ma również prawo do zadośćuczynienia.
Pozew o zapłatę czynszu najmu
Najemca lokalu jest obowiązany płacić wynajmującego czynsz. Jeśli tego nie robi lub spóźnia się z zapłatą wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę czynszu. Tego typu powództwo (dotyczące najmu lokalu mieszkalnego) zawsze jest rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym – stąd pozew musi być wniesiony na urzędowym formularzu (podobnie jak odpowiedź lub zarzuty i sprzeciw od nakazu zapłaty. Wpis wynosi przy wartości przedmiotu sporu: do 2.000 złotych - 30 złotych; ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych; ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych; ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym i gospodarczym(formularz)
W sprawach o zapłatę, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł (w wierzytelnościach z tytułu najmu lokalu zawsze), mamy do czynienia z postępowaniem uproszczonym. Wniesienie pozwu (i odpowiedzi na pozew, lub sprzeciwu/ zarzutów od nakazu zapłaty) musi nastąpić na urzędowym formularzu, inaczej ukształtowana jest również wysokość wpisów („widełki opłat”). Wpis wynosi przy wartości przedmiotu sporu: do 2.000 złotych - 30 złotych; ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych; ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych; ponad 7.500 złotych - 300 złotych. Postępowanie uproszczone może być rozpoznawane łącznie z przepisami o postępowaniu gospodarczym.
Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku dzierżawy
Tak jak można ustalić istnienie stosunku prawnego łączącego strony – tak przed sądem można domagać się stwierdzenia, że stosunek ten nie istnieje (wygasł lub nigdy nie został zawiązany). Orzeczenie sądu potwierdza nieistnienie stosunku prawnego i zastępuje w tym zakresie niezbędne oświadczenia woli stron.
Pozew o wydanie lokalu
Właścicielowi lokalu (lub prawa spółdzielczego) przysługuje powództwo o opróżnienie lokalu – jeśli zajmująca go osoba czyni to bezprawnie. Należy jednak pamiętać o tym, że zajmującemu lokal bardzo często należy zapewnić lokal zastępczy.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA