Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory pozwów

Wnioski
Skarga na wznowienie postępowania
Wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Można je wnieść jedynie od prawomocnych wyroków. Pamiętać jednak należy o zachowaniu odpowiedniego terminu.
Wniosek o zniesienie współwłasności lokalu
We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej
Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu w którym znajdują się akta sprawy. Wniosek taki wnosi się po zakończeniu sprawy cywilnej.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu w którym znajdują się akta sprawy. Wniosek taki wnosi się po zakończeniu sprawy cywilnej.
Wniosek o uznanie za zmarłego
W sprawach o uznanie za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany.
Wniosek o zniesienie współwłasności
We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Wniosek o zasiedzenie
Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie z kosztów składa strona, której nie stać na ponoszenie kosztów. Osoba fizyczna oprócz wniosku musi złożyć do sądu urzędowy formularz w którym opisze swoją sytuację rodzinną, osobistą i majątkową.
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej służy wyegzekwowaniu przejazdu przez działkę sąsiednią. Należy go złożyć, w sytuacji gdy działka nie ma połączenia z drogą, a właściciel sąsiedniej nieruchomości nie wyraża zgody na przejazd. Do wniosku należy dołączyć projekt wytyczenia drogi przez działkę sąsiadującą sporządzony przez geodetę.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.
Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu, tak więc musi zawierać wskazanie komornika do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) i jego adres.
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA