Kategorie

Terminarz

9 sie 2017
7 lis 2017
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. składane przez …
2017-08-09
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. składane …
2017-08-09
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. …
2017-08-09
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2017-08-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2017-08-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2017 r. składane przez urzędy skarbowe
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. składane przez …
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania za II kwartał 2017 r. przez producentów biopaliw oraz wytwórców biokomponentów do biopaliw
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez Prezesa ZUS
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. …
2017-08-14
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2017-08-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za lipiec 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników nie będących jednostkami …
2017-08-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR składane przez dysponentów …
2017-08-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28 UE WPR za lipiec 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2017-08-16
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2017 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie …
2017-08-16
Dodaj do kalendarza
2017-08-17
Dodaj do kalendarza