REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Roczne stawki amortyzacyjne

Obowiązuje:
od 2018-01-01

Roczne stawki amortyzacyjne

Pozycja Stawka
%
Symbol KŚT (grupa,
podgrupa, lub rodzaj)
Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT
01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15,16
122 Lokale mieszkalne
2,5 10 Budynki niemieszkalne 10,11,12
13,14,15
17,18,19
110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej 154
 
121 Lokale niemieszkalne 159
4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 227
293
104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) 200
202
203
205
209
220
221
222
10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3
- trwale związane z gruntem
125
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze
- trwale związane z gruntem
169
198
010 Plantacje wikliny 001
02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli 250
251
253
254
255
259
293
297
21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych 256
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 28
291 Wieże przeciwpożarowe 291
225 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych 01
226 Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 01
4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych 2
10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 651
221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680
14 202 Wieże ekstrakcyjne 507
20 200 Wieże wiertnicze, wieżomaszty 510
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3
14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespolone) 323
324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone) 324
325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone) 325
326 Silniki powietrzne 326
343 Zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie 343
344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie 344
349 Reaktory jądrowe 349
04 7 431  Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne 431
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem  pieców do przerobu surowców wielokomorowych) 450
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem  pieców koksowniczych) 451
454 Piece do wypalania tunelowe 454
473 Aparaty bębnowe 473
475 Suszarki komorowe (z wyjątkiem suszarek z półkami obrotowymi i zgarniaczami) 475
10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4
14 41 Obrabiarki do metali 40, 41
44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44
46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem wymienników przeponowych rurowych oraz chłodnic odmulin i prób kołowych rozkładni gazu) 46
47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych, w tym suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami (z wyjątkiem: - kolumn, - aparatów bębnowych, - suszarek komorowych bezpółkowych, tradycyjnych, owiewnych, półkowych owiewnych, próżniowych z grzejnymi półkami, suszarek z górnym i dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarek z pneumatycznym rozpylaczem ciał stałych i innych suszarek, - odbieralnic hydraulicznych rozkładni gazu) 47
18 449 Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych 449
461 Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 461
469 Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 469
472 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 472
479 Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 479
481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym 481
482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 482
484 Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 484
Wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia, zgrzewarki oporowe i tarcicowe
Urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
486 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 486
488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 488
489  Roboty przemysłowe 489
20 434 Maszyny do zamykania słoi 434
Maszyny do zamykania puszek
461 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego 461
30 487 Zespoły komputerowe 487
05 7 506  Aparaty do rektyfikacji powietrza 506
507  Krystalizatory 507
Komory potne
548 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 548
583 Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 583
Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512
513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513
514 Maszyny i urządzenia aglomerowni 514
Maszyny i urządzenia wielkopiecowe
Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
Inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520
Traki ramowe i tarczowe
Cyrkulaki
Szlifierki
Tokarki i wiertarki do kamienia
Kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523
525 Autoklawy 525
529 Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529
do produkcji elementów z lastryko
 do produkcji sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56
582 Maszyny do robót drogowych:pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 582
14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 53
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne 54
55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej 55
561 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561
568 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem pieców ceramicznych, cyklotermicznych i specjalnych) 568
57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłU spożywczego 57
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59
18 505 Piece prażalnicze fluidezyjne 505
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne 51
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
20 506 Odgazowywacze 506
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511
518 aparaty i urządzenia do: 518
 pomiarów magnetycznych
pomiarów geologicznych
pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535 Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali 535
Maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Urządzenia do produkcji półprzewodników
579 Dystrybutory 579
Młynki młotkowe
Maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
Inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
582 Szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582
25 501 Aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501
Porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych 511
524 Piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 524
571 Autoklawy do hydrolizy 571
Neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581 Wibratory 581
Wibromłoty oraz zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem wyposażonych w wykładzinę chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) 601
623 Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN 623
641 Wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) 641
648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648
656 Akumulatory hydrauliczne 656
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660
10 6 Urządzenia techniczne 6
18 61 Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna 610 do 615
641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem kołowrotów szybowych oraz wyciągników kopalnianych łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) 641
662 Projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662
681 Kontenery 681
20 629 Telefony komórkowe 629
669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe) 669
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633
634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634
662 Ekrany kinowe 662
644 Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla 644
664 Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 664
25 644 Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644
07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70
71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71
72 Tramwajowy tabor szynowy 72
73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73
77 Tabor pływający 77
14 700 Drezyny i przyczepy do drezyn 700-7
710 Lokomotywy akumulatorowe 710 do 03
Lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik" 710-02
i 710-03
Wozy kopalniane 710-10
do 14
770 Kontenerowce 770-13
773 Wodoloty 773-1010
780 Samoloty 780
781 Śmigłowce 781
743 Samochody specjalne 743
745 Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 745
746 Ciągniki 746
747 Naczepy i przyczepy 747
76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) 76
18 745 Pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745
783 Balony 783
789 Inne środki transportu lotniczego 789
79 Pozostałe środki transportu
20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740
741 Samochody osobowe 741
742 Samochody ciężarowe 742
744 Autobusy i autokary 744
782 Szybowce 782
08 10 805 Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne 805
806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem 806
14 803 Maszyny biurowe piszące, liczące i licząco-piszące, dalekopisy do maszyn matematycznych 803
20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8
25 801 Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 801
802 Aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802
804 Wyposażenie cyrkowe 804

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2.  Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3.  Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4.  Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r.,poz. 2343 ze zm.)

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA