Kategorie

Terminarz

12 mar 2018
10 cze 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. Roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez właściwe organy
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Prowadzący zakład przetwarzania ma obowiązek przedłożyć wprowadzającemu sprzęt zaświadczenie o zużytym sprzęcie za drugie półrocze 2017 r.
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez dyrektorów instytucji …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za luty 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2018 r. składane przez …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez dysponentów państwowych …
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
ZUS DRA za miesiąc poprzedni
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2018 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących …
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez organy wykonujące …
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje …
2018-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2018 r. składane przez …
2018-03-15
Dodaj do kalendarza