Kategorie

Terminarz

16 gru 2018
16 mar 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za listopad 2018 r. składane …
2018-12-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-12-18
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za listopad 2018 r. składane przez dysponentów części …
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za listopad 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-12-24
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-12-25
Dodaj do kalendarza