| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2018

16 Grudzień 2018 - 350 dzień roku,

do końca pozostało 15 dni

Imieniny : Adelajdy, Albiny, Aliny

Następnego dnia : Jolanty, Łukasza, Mirandy

Ważne terminy

20 listopada 2018 r.

  • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej
  • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
  • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
  • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
  • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
  • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
  • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
  • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
  • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
  • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
  • CIT-5
  • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

21 listopada 2018 r.

  • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
  • Rb-27S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe

26 listopada 2018 r.

  • VAT-8
  • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
  • VAT-12 za miesiąc poprzedni
  • VAT-7 za miesiąc poprzedni
  • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za październik 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
  • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
  • VAT-9M za miesiąc poprzedni

Zmiany w prawie

01.01.2019