Kategorie

Terminarz

28 sie 2020
26 lis 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części 87
2020-08-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części 77
2020-08-28
Dodaj do kalendarza
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostkach podlegających …
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - sierpień
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych w jednostkach podlegających nadzorowi KNF
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Składanie sprawozdań za 2019 r. przez prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych w jednostkach podlegających nadzorowi KNF
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Przesłanie (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się …
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Składanie sprawozdań za 2019 r. o odebranych odpadach komunalnych
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
Składanie sprawozdań za 2019 r. o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019
2020-08-31
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2020-08-31
Dodaj do kalendarza