| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/245/12 Rady Gminy Żary

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary

Na podstawie ar t. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 i art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy rocznie wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 616,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.027,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.232,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jednych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1,253,00

1.315,00

13

14

1.315,00

1.385,00

14

15

1.386,00

1.458,00

15

1.458,00

1.540,00

Trzy osie

12

17

1,253,00

1.315,00

17

19

1.315,00

1.386,00

19

21

1.386,00

1.458,00

21

23

1.458,00

1.540,00

23

25

1.540,00

1.643,00

25

1.540,00

1.643,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.386,00

1.458,00

25

27

1.458,00

1.540,00

27

29

1.540,00

1.746,00

29

31

1.746,00

2.568,00

31

1.746,00

2.568,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.438,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

4

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jednych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1,335,00

1.407,00

18

25

1.407,00

1.479,00

25

31

1.479,00

1.551,00

31

1.551,00

2.054,00

Trzy osie

12

40

1,438,00

1.849,00

40

1.849,00

2.670,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.232,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jednych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

945,00

976,00

18

25

976,00

1.006,00

25

1.006,00

1.130,00

dwie osie

12

28

986,00

1.006,00

28

33

1.006,00

1.130,00

33

38

1.130,00

1.356,00

38

1.232,00

1.828,00

trzy osie

12

38

1.130,00

1.376,00

38

1.438,00

1.879,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.438,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.818,00 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na cele związane z ochrona przeciwpożarową, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/228/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żary.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »