| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Lubsku

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153 ), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897, Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, tj. z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Odbiór odpadów stałych z terenu miasta Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów) :

- pojemniki 120 l - 17,50 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 35,64 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 162,00 zł/szt.

- worki 120 l - 17,50 zł/szt.

- kontenery 7m3- 642,60 zł/szt.

- kontenery 8m3- 729,00 zł/szt.

- kontenery 9m3- 810,00 zł/szt.

2. Odbiór odpadów stałych z terenu miasta Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów):

1) dla odpadów biodegradowalnych, tj. z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- pojemniki 120 l - 13,12 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 26,73 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 121,50 zł/szt.

- worki 120 l - 13,12 zł/szt.

3. Odbiór odpadów stałych spoza terenu miasta Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów):

- pojemniki 120 l - 18,90 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 37,26 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 170,64 zł/szt.

- worki 120 l - 18,90 zł/szt.

- kontenery 7m3- 691,20 zł/szt.

- kontenery 8m3- 783,00 zł/szt.

- kontenery 9m3- 880,20 zł/szt.

4. Odbiór odpadów stałych spoza terenu miasta Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów):

- pojemniki 120 l - 14,15 zł/szt.

- pojemniki 240 l - 27,92 zł/szt.

- pojemniki 1100 I - 127,98 zł/szt.

- worki 120 l - 14,15 zł/szt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 129 poz. 2443), w zakresie dotyczącym gornych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Tomiałowicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »