| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/125/2011 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Ksawerów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 16.11.2011r. w sprawie zmiany Statutu GOPS, § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i innych zadań własnych wymienionych w art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, wymienionych w art. 18 w/w ustawy, z zastrzeżeniem § 2".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Maria Wróbel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »