| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/15/2012 Rada Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Wielgomłyny w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz.1281) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185,poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Wielgomłyny w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany: W Rozdziale 2. Warunki i tryb udzielenia dotacji § 3 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu:

a) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej,

b) koszty zakupu pucharów i dyplomów,

c) koszty napojów regenerujących,

d) koszty transportu i podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów,

e) koszty zabezpieczenia imprez sportowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.),

f) koszty ubezpieczeń uczestników i organizatorów zawodów,

g) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

h) koszty opłat regulaminowych z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

i) wydatki z tytułu bieżącej działalności administracyjno-biurowej związanej z realizacją przedsięwzięć z zakresu sportu " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »