| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Orońsku

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie zasad udzielania i finansowania nagród pieniężnych w dziedzinie edukacji, kultury i sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm.), art. 90s ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ()Dz. U. 127, poz. 857) Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady przyznawania i udzielania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu dla osób prawnych i fizycznych mających siedziby na terenie Gminy Orońsko .

2. Wójt Gminy może przyznawać nagrody indywidualne i zespołowe o charakterze finansowym.

3. Każdy z pośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie za to samo osiągnięcie w danym roku.

§ 2. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej nie przekraczającej kwoty:

1) w poszczególnych kategoriach indywidualnych ustala się w granicach do 1 000 zł.

2) w kategorii zespołowej ustala się w granicach do 2 000 zł.

2. Przyznanie konkretnych wysokości nagród określonych w § 2 powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy w oparciu o udokumentowany wniosek.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata lub zespołu,

2) krótką informację dotyczącą osiągnięć wraz z ich udokumentowaniem.

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody przysługuje:

1) dyrektorowi szkoły lub placówki,

2) kierownikom instytucji kulturalnych,

3) kierownikom referatów prowadzących sprawy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu

4) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do Wójta Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Ciepiela

Załącznik do Uchwały Nr IV/12/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznikdo do uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »