| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/VI/2011 Rady MIasta Józefowa

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę w II półroczu 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dopłatę do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych (grupa odbiorców nr 1) zużywanej do celów spożywczych, dla Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w wysokości:

Rodzaj dopłaty

Wysokość dopłaty netto

Stawka VAT

Wysokość dopłaty brutto

za wodę
zużywaną do celów spożywczych

1,12 zł/m3

8%

1,21 zł/m3

2. W przypadku braku licznika zużycia wody do celów spożywczych, dopłata do wody obejmować będzie 3 m3/osobę zameldowaną/miesiąc.

§ 2.

Dopłaty obowiązują od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Marianna Jakubowska


Uzasadnienie do Uchwały Nr 60/VI/2011
Rady MIasta Józefowa
z dnia 27 maja 2011 r.

W dniu 28 stycznia 2011 r. Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę nr Nr 24/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z mocą obowiązywania do dnia 30 czerwca 2011 r. Stawki określone w w/w uchwale skalkulowane zostały na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na okres obowiązywania taryf. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje możliwość zastosowania dopłat do wybranych grup taryfowych. Mając powyższe na uwadze ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych (grupa odbiorców nr 1) zużywanej do celów spożywczych w wysokości 1,21 zł/m3 brutto. Oszczędności z tytułu braku dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków przeznaczone będą na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych. W wyniku uchwalenia dopłat, ostateczne ceny usług dla wszystkich odbiorców kształtować się będą na następującym poziomie:

Za wodę

Wysokość netto

Stawka VAT

Wysokość brutto

cena wody – gospodarstwa domowe: do celów spożywczych
na potrzeby podlewania

3,40 zł/m3
4,52 zł/m3

8%
8%

3,67 zł/m3
4,88 zł/m3

cena wody – pozostali odbiorcy

4,52 zł/m3

8%

4,88 zł/m3

Za ścieki

Wysokość netto

Stawka VAT

Wysokość brutto

cena ścieków – gospodarstwa domowe

7,80 zł/m3

8%

8,42 zł/m3

cena ścieków – pozostali odbiorcy

7,80 zł/m3

8%

8,42 zł/m3

W budżecie miasta Józefowa są zarezerwowane środki na dopłaty objęte niniejszą uchwałą.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »