| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/470/2014 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg  gminnych, zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońska  uchwaloną Uchwałą  nr LXXXIII/466/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 3, poz.117 z 11.01.2011 roku), projektowane drogi  oznaczone symbolami 24 KDD i 25 KDD.

§ 2. Przebieg w/wym. dróg  wykazano na mapie stanowiącej  załącznik  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska


Załącznik do Uchwały Nr LIV/470/2014
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/470/2014
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przebieg projektowanych  dróg gminnych został  przedstawiony na załączniku do niniejszej uchwały, zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji  uchwaloną Uchwałą nr LXXXIII/466/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  Nr 3, poz. 117 z 11.01.2011 roku. Jest to teren oznaczony symbolami 24 KDD - droga  gminna istniejąca poszerzana i 25 KDD- projektowana droga gminna .

Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 677/2014 z dnia 11 marca 2014 roku  pozytywnie  zaopiniował  przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »