| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/225/10 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 17 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art. 10 ust.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   poźn.zm.) oraz art. 2011, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - uchwala się co nastepuje :  

§   1.   Dokonuje się zmian w   budżecie Gminy na 2010 r.  

1.   Zwiększa się plan dochodów o   kwotę                 - 3.340.000,00  

infoRgrafika

2.   Zmniejsza się plan wydatków o   kwotę                 - 54.686,00  

infoRgrafika

3.   Zwiększa się plan wydatków o   kwotę                 - 394.686,00  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

4.   Środki określone w   § 1. ust. 3   przeznacza się na dofinansowanie inwestycji,, przebudowa chodnika w   ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec- do drogi ( Siedlce - Wólka zastawka) ul. Kameckiego w   Skórcu'' w   kwocie 100.000, - zł oraz na ,, Przebudowę drogi powiatowej nr 3646W Dąbrówka Stany - Kółdzie - Dobrzanów długości 2,1 km w   kwocie 100.00,-zł na budowę studni nr 2, szacht studni z   uzbrojeniem - 15.000,-zł na modernizację mostu na drodze gminnej Trzcinec - Kopcie - 15.000,-zł budowę garażu przy świetlicy wiejskiej w   Skórcu - 5.00,- zł, wykup budynków pod świetlice wiejskie w   Nowakach - 15.000, -zł i   Wólce Kobylej - 10.000,-zł oraz budowe trybun na boisku sportowym w   Dąbrówce Ług - 60.000, - zł.  

§   2.   1.   W związku ze zmianami w   planie dochodów i   wydatków, o   których mowa w   § 1, oraz w   wyniku tego powstałą nadwyżką w   kwocie 3.000.000,-zł zwiększa się rozchody budżetu z   kwoty 2.012.634, - zł do kwoty 5.012.634,00 zł, przeznaczając wymienioną nadwyżkę na spłatę zaciągnietych pożyczek.  

2.   W wyniku dokonanych zmian ulega zmianie plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na 2010 r., którego aktualną treść stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.:  

§   3.   Aktualną prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. i   lata następne stanowi załacznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Aktualny plan wydatków na zadania inwestycyjne w   roku 2010 i   wieloletnie programy inwestycyjne w   latach 2010-2012 planowane do realizacji przez Gminę Skórzec, stanowi załacznik nr 3.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIII/225/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

Przychody i   rozchody budżetu w   2010 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXIII/225/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

Prognoza kwoty długu i   spłat na rok 2010 i   lata następne  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXXIII/225/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w   roku 2010 i   wieloletnie programy inwestycyjne w   latach 2010-2012  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »