| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII.357.2014 Rady Gminy Klembów

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:                                                       

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XLII.334.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Marcinkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.357.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.357.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienia:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj. zwiększenie kwoty dochodów o 3221 497,93,00 zł w tym: dochody bieżące – 65 944,20 zł i majątkowe – 3 221 497,93 zł oraz zwiększenie kwoty wydatków o 65 944,20 zł w tym: wydatki bieżące – 65 944,20 zł i majątkowe – 3 221497,93 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany

1. Dokonano zmian w limitach wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu w wydatkach bieżących na przedsięwzięcie pn: „Szkoła Równych szans IV edycja” - w roku 2014 - o kwotę 5 814,20 zł.

2. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu na przedsięwzięcie pn :

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów” – zadanie realizowane jest we wszystkich szkołach. Zwiększono limit wydatków na rok 2014 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w roku 2014 o kwotę 60 130,00 zł

3. Dokonano zmian w limitach wydatków na zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu pn: „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w roku 2014 – 3 221 497,93 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Marcinkowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »