| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Górno

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 , poz. 473 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2012.124 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2012r. zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/110/2012 z dnia 27 stycznia 2012r., (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. poz. 760). W rozdziale V zwiększa się koszt zadania 3 o kwotę 1251,00 zł ., a tym samym zmniejsza się łączny koszt zadania 4 działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi . Po dokonanych zmianach koszt zadania 3 wynosi 38459,10zł. natomiast koszt zadania 4 wynosi 28749,00zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.


Uzasadnienie

Z związku z pozostającą kwotą 1251,00 zł . na paragrafie 2820 rozdziału 85154 Komisja postanowiła zwiększyć paragraf 4300 rozdziału 85153 o tę kwotę . Zatem mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Kowalczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »