| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/402/14 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,7 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku." do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik Nr 11" Dotacje podmiotowe w 2014 rok" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się załącznik Nr 12 "Dotacje celowe na 2014 rok" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 1 995 337 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 1 995 337 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »