| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/402/14 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,7 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku." do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik Nr 11" Dotacje podmiotowe w 2014 rok" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się załącznik Nr 12 "Dotacje celowe na 2014 rok" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 1 995 337 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 1 995 337 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/402/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik9

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »