| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/ 237/10 Rady Gminy Grębów

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Grębów punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 12 ust. 1,2 i art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Grębów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Grębów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 25 punktów.
§ 2. Ustala się na terenie gminy Grębów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 5 punktów.
§ 3. Określa się minimalną odległość / z wyjątkiem miejscowości Jamnica / miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 30 m i poza miejscem sprzedaży 50 m od :
a) szkół , przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych
b) budynków kultu religijnego i cmentarzy.
§ 4. Odległość o której mowa w § 3 jest mierzona od granicy działki lokalu, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu do granicy obiektu wymienionego w § 3 pkt 1 i 2.
§ 5. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń mogą być usytuowane wyłącznie na terenie obiektów przewidzianych do odbycia imprezy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/194/02 z dnia 7 marca 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych , zasad i warunków ich usytuowania na terenie gminy Grębów .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr Lucjan Czerepak
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »