| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Bukowsko

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Bukowsko uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole
a także oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Bukowsko.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub będzie podlegał w przyszłym roku temu obowiązkowi

21

2.

rodzice kandydata pracują zawodowo

4

3.

wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucję wspomagającą rodzinę

4

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły położonej w tej samej miejscowości

4

5.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową

2 punkty za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie

6.

kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie został przyjęty do przedszkola

3

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 2 pkt 1 - 6 są:

1) oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów dla pkt. 1 i 2 i od 4 do 6,

2) dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym dla pkt 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko


Jan Hołomek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »