| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/256/2012 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gniewowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) 1) , art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm. Nr 117 poz. 676), po uzyskaniu zgody właścicieli dróg,

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gniewowo , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 24/63, nr 24/64 i nr 24/65, za zgodą jej właścicieli, nadaje się nazwę ulica Śliwkowa .

2. Przebieg drogi zaznaczony został na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma

1) zm. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, poz. 146; Nr 40, poz. 230 ; Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567

2) zm. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 158 poz. 945, Nr 222, poz. 1321


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/256/2012
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczacy Rady


Hubert Toma

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »