| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/11 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/98/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Spytkowice u ch w a l a , co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/98/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, dokonuje się zmian polegających na:

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od zajętej powierzchni, na której dokonywana jest sprzedaż w następujących wysokościach:

1) do 1 m 2 - 3,00 zł

2) od 1 m 2 do 10 m 2 - 10,00 zł

3) od 10 m 2 do 20 m 2 - 15,00 zł

4) od 20 m 2 do 50 m 2 - 20,00 zł

5) powyżej 50 m 2 - 30,00 zł ";

2. w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: " Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od kwoty zainkasowanej. ";

3. z § 2 wykreśla się ust. 8 .

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/98/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Piórowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »