| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/42/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) i § 6 ust. 1 Statutu Związku, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nr:

1) 60 1500 1373 1213 7004 0541 0000,

2) lub inny numer podany indywidualnie każdemu właścicielowi nieruchomości w drodze zawiadomienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia


Jerzy Wrzesień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »