| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy Abramów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki -3 zł,

2) od sprzedaży z wozu -8 zł,

3) od sprzedaży z samochodu osobowego -8 zł,

4) od sprzedaży z przyczepy -8 zł,

5) od sprzedaży z samochodu ciężarowego -10 zł,

6) od sprzedaży ze straganu do 2 m2 -10 zł,

7) od sprzedaży ze stołu do 2 m2 -10 zł,

8) od sprzedaży z placu, straganu i stołu :

a) przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2do 4 m2włącznie -14 zł,

b) powyżej 4 m2 -18 zł,

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się księgowego podatkowego Bożenę Malesa, inspektora ds. inwentarza i majątku gminy - kasjera Elżbietę Kuna, inspektora wymiarowego Urszulę Karpińską oraz młodszego referenta ds. gospodarki odpadami Sylwię Zielińską.

3. Inkasent dokonuje poboru opłat w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 roku, poz. 3918).


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »