| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/263/14 Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 3 pkt 22, art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 oraz w związku art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża w czasie 5 godzin dziennie zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2. 1. Za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z art. 14 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Zakres świadczeń udzielanych w ramach wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 ulegają zmniejszeniu o 50% dla rodziców/rodzica/opiekunów prawnych posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Niedrzwica Duża w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pyda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »