| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Tuczna

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tuczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców tych lokali.

2. Bonifikaty udziela się przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

1) w budynkach jednorodzinnych;

2) w budynkach wielorodzinnych.

3. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, od ceny lokalu, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się w wysokości:

1) 35% - przy sprzedaży za gotówkę i jednorazowej zapłacie należności przed podpisaniem aktu notarialnego;

2) 20 % - przy sprzedaży ratalnej i maksymalnym okresie spłaty wynoszącym 1 rok.

4. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, od ceny lokalu, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się w wysokości:

1) przy sprzedaży lokali za gotówkę i jednorazowej zapłacie należności przed podpisaniem aktu notarialnego:

a) 25% - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku przed 31 grudnia 1990 r.,

b) 15 % - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku po dniu 1 stycznia 1991 r.;

2) przy sprzedaży ratalnej i maksymalnym okresie spłaty wynoszącym 1 rok, wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się w wysokości:

a) 15% - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oddanego do użytku przed 31 grudnia 1990 r.,

b) 10 % - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku po dniu 1 stycznia 1991 r.

§ 2. Wysokość bonifikat ustalonych w § 1 ust. 3 i 4 ulega zmniejszeniu o 5 % w przypadku, gdy sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego, który w okresie ostatnich 2 lat przed lub po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały poddany został kompleksowej modernizacji lub kapitalnemu remontowi ze środków Gminy Tuczna, wskutek czego podniesiona została wartość użytkowa lokalu.

§ 3. 1. Bonifikata, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 może ulec podwyższeniu o 5% w sytuacji, gdy najemca dokona wykupu nieruchomości w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania oferty nabycia w formie pisemnej.

2. Bonifikata, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a może ulec podwyższeniu o 40 % w stosunku do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach oddanych do użytku przed 1970 rokiem.

§ 4. 1. Bonifikaty, o której mowa w uchwale, można udzielić na wniosek najemcy, przy spełnieniu na dzień zbycia lokalu w formie umowy notarialnej łącznie następujących warunków:

1) legitymowania się przez najemcę prawem najmu lokalu na czas nieokreślony i zamieszkiwania w nim przez okres dłuższy niż trzy lata;

2) brakiem zaległości po stronie najemcy w opłatach z tytułu zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

2. Okres najmu lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających istnienie stosunku najmu obecnego najemcy, a w przypadku wstąpienia przez aktualnego najemcę w stosunek najmu - przez jego poprzednika prawnego.

3. Jeżeli najemca wstąpił w stosunek najmu w drodze zamiany, do okresu najmu wlicza się okres najmu poprzedniego lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »