| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/235/2014 Rady Gminy Godkowo

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.826.407,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 9.715.477,98 zł; dochody majątkowe w wysokości 1.110.930,00zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.426.407,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 9.530.446,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.236.099,22 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.301.755,89 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.895.961,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.389.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.174.528,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

b) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ela Krystyna Jankowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.xls

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »