| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/235/2014 Rady Gminy Godkowo

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.826.407,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 9.715.477,98 zł; dochody majątkowe w wysokości 1.110.930,00zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.426.407,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 9.530.446,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.236.099,22 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.301.755,89 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.895.961,00 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.389.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.174.528,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

b) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ela Krystyna Jankowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/235/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik8.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »