| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OR.0710.4.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania ulg w spłacie opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, zm.: poz.154, poz. 886, poz. 1650, z 2014 r. poz. 619, poz. 1188, poz. 1650) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0710.10.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie warunków udzielania ulg w spłacie opłaty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz.1330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy "Odstąpienie do ustalenia opłaty" zastępuje się wyrazami "Odstąpienie od ustalenia opłaty";

2) w § 4 :

a) w ust. 1 po wyrazach "Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej" dodaje się wyrazy "lub z urzędu",

b) dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: "1a. Wniosek powinien zawierać opis okoliczności uzasadniających jego złożenie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające te okoliczności.",

c) w ust. 2 pkt 2:

- lit. d otrzymuje brzmienie: "d) rodzice (rodzic) płacą alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w wysokości co najmniej 50% opłaty,",

- po pkt 2 przecinek zastępuje się średnikiem i treść lit. i oznacza się jako pkt 3,

- kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

rodzic dziecka jest nieletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletności;

5) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat zmarła.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Sierputowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »