| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045. poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. N a terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój wprowadza się opłatę targową oraz ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej w następujący sposób:

1. przy sprzedaży z ziemi za zajęcie 1m2 powierzchni placu targowego - 6,00 zł,

2. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy - 36,00 zł Łączna kwota opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Opłata targowa płatna jest bez wezwania na konto Gminy Trzcińsko-Zdrój prowadzone w Banku Spółdzielczym Oddział w Trzcinisku-Zdroju Nr konta 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008 lub inkasentowi wyznaczonemu niniejszą uchwałą.

§ 4. Powołuje się inkasentów do pobierania opłaty targowej w osobach pracowników Urzędu Miejskiego: Magdalena Mazurkiewicz i Barbara Kurowska.

§ 5. Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% kwoty przez nich pobranej w dni wolne od pracy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/295/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej, oraz uchwała nr X/70/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca rady


mgr Maria Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »