| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/509/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/301/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., poz. 6214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

W skład przedsiębiorstwa "Przychodnia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii" wchodzi:

1) Zespół Poradni Specjalistycznych

2) Zakład Diagnostyki Obrazowej

3) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

4) Zakład Diagnostyki Endoskopowej

5) Zakład Diagnostyki Inwazyjnej

6) Zakład Rehabilitacji Leczniczej

7) Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

8) Pracownia Histopatologii i Badań Molekularnych

9) Pracownia Polisomnografii

10) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia

11) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

12) Centrum Ambulatoryjnej Opieki Pielęgniarskiej

13) Pracownia Psychologii Klinicznej.";

2) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

Inne komórki organizacyjne zapewniające funkcjonowanie Centrum:

1) Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych.

2) Dział Organizacji.

3) Dział Zatrudnienia i Płac.

4) Dział Techniczno-Eksploatacyjny.

5) Dział Administracji i Zamówień Publicznych.

6) Dział Ekonomiczno-Finansowy.

7) Dział Sterylizacji, Dezynfekcji i Utrzymania Czystości.

8) Centrum Symulacji Medycznej.

9) Pion Ochrony.

10) Samodzielne Stanowiska Pracy:

a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

b) Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informacji,

c) ds. BHP i Przeciwpożarowych

d) Lekarz ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych,

e) Kapelan.";

3) § 15 Statutu otrzymuje brzmienie:

Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych,

3) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych,

4) Głównego Księgowego,

5) Naczelnej Pielęgniarki,

6) Pełnomocnika Dyrektora ds. Szpitala w Ludwikowie,

7) Pełnomocnika Dyrektora ds. Szpitala w Chodzieży.";

4) schemat organizacyjny Centrum stanowiący załącznik do statutu zostaje usunięty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Zofia Szalczyk


Uzasadnienie

do uchwały nr XIX/509/16

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.

W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, a także do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej oraz rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych do obowiązujących aktów prawnych, wymogów MZ, kontraktu z NFZ oraz w związku z rozszerzeniem zakresu działalności Centrum, w ramach udzielanych świadczeń medycznych..

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »