| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/23/2010 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 29 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Częstochowskiego

Na podstawie art.2 ust.4 oraz art. 12 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Częstochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Powiatu Częstochowskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/206/2001 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Częstochowskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2001 r. Nr 80, poz. 2033 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 23 w brzmieniu:

„23) działalności w zakresie telekomunikacji.”

2) w § 40 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej łącznie w liczbie 7 osób.”

3) § 73 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Rada Powiatu powołuje i odwołuje Skarbnika Powiatu na wniosek Starosty.”

„ 2. W Starostwie Powiatowym jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę Sekretarz Powiatu.”

4) w § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bankową obsługę Powiatu wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.”

5) w § 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego, w tym powiatowych przepisów porządkowych, określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Częstochowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Rydzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »