| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/3/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 10 stycznia 2011r.

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Rędzinach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1) Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2) Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

§ 3. Członkowie zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy w Rędzinach odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:

1) z własnej inicjatywy,

2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

§ 5. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 6. 1) Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w Rędzinach , a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach , Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 8. Szczegółowe warunki działania Zespołu określa Regulamin Działania Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Rędzinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Pakuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/3/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal1doIII-3-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal2doIII-3-2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/3/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Zal2adoIII-3-2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zal3doIII-3-2011

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/3/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Zal3adoIII-3-2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/3/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zal4doIII-3-2011

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »