| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.); art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.); art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.); art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.); art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy Gierałtowice na wniosek Wójta Gminy uchwala

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Gierałtowice pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. na inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wyznacza się:

1. dla obszaru sołectwa Gierałtowice, Panią Gerdę Czapelka legitymującej się dowodem osobistym seria ABA nr 091465,

2. dla obszaru sołectwa Przyszowice, Pana Andrzeja Gawlik legitymującego się dowodem osobistym seria AJP nr 912617

3. dla obszaru sołectwa Paniówki, Panią Małgorzatę Domin legitymującej się dowodem osobistym seria AKK nr 907279

4. dla obszaru sołectwa Chudów, Pana Józefa Posiłek legitymującego się dowodem osobistym seria ACD nr 153316

§ 3. Poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dokonuje się z zastosowaniem druków przewidzianych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub druków kwitariuszy przychodowych K-103.

§ 4. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Gierałtowice podatków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »