| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/390/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Psary oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Zmienia się treść § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1)Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt. 5, § 6, § 7 ust. 1 na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą"), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »