| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kłobuckiego

z dnia 27 stycznia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została utworzona na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, w skład Komisji wchodzą: starosta, który pełni zarazem obowiązki przewodniczącego Komisji, dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników oświaty, dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji.

Realizując wymogi ustawy Starosta Powiatu Kłobuckiego Zarządzeniem Nr 14/10 z dnia 15czerwca 2010 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.

W roku 2010 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła jedno spotkanie, na którym dokonano oceny działalności organów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, wypracowano odpowiednie wnioski oraz podejmowano inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa i porządku.

Tematy posiedzenia, które odbyło się 29 czerwca 2010 roku, były następujące:

1)Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2009 roku.

2)Bezpieczne wakacje 2010.

3)Przygotowanie właściwych instytucji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego.

4)Realizacja zadań ujętych w programie „Razem bezpieczniej”

Naczelnik Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2009, które to sprawozdanie zostało w dniu 15 marca 2010 roku przedstawione Radzie Powiatu Kłobuckiego oraz opublikowane w dzienniku urzędowym województwa śląskiego. Po omówieniu sprawozdania Komisja przeszła do realizacji zagadnień, będących tematem spotkania.

Ad. 1

Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie za 2009 rok dokonał przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. W roku ubiegłym odnotowano 192 przestępstwa, co znaczy, że ogólna ilość przestępstw w kategoriach mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa zwiększyła się w roku 2009 o 51 przestępstw. Biorąc pod uwagę zagrożenie w liczbach narastających to dotychczas zdecydowanie najwięcej zgłoszonych zostało przestępstw na terenie miasta i gminy Kłobuck w ilości 86 tj. 35,39% ogółu, gmina Wręczyca Wielka 44 tj. 18,10% oraz miasto i gmina Krzepice 32 tj.13,16%. Zdecydowanie najniższe zagrożenie przestępczością występuje na terenie gminy Opatów gdzie odnotowano 9 przestępstw tj. 3,70%. Zauważalny jest wzrost przestępstw w kategorii zagrożenia mienia.

Powiat kłobucki został podzielony na strefy zagrożenia.

I - strefa zagrożenia to miasto i gmina Kłobuck,

II – strefa zagrożenia to gmina Wręczyca Wielka oraz miasto i gmina Krzepice,

III –strefa zagrożenia to pozostałe obszary powiatu kłobuckiego.

Ad. 2

Wzorem lat ubiegłych policja opracowała plan działań na okres wakacyjny. Ustalono miejsca zorganizowanego wypoczynku, odbywać się będą wspólne kontrole ze strażą wędkarską na zbiorniku w Zakrzewie i Ostrowach. W zadaniach dla ruchu drogowego nakreślono zadania wzmożonych kontroli trzeźwości kierujących pojazdami, w dalszym ciągu kontrole autokarów przewożących na letni wypoczynek oraz działania „Rok pieszego – ratujmy każdego”.

Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku na podstawie zgłoszeń skierowanych przez właścicieli obiektów dokonała pozytywnej kwalifikacji do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii dla Szkoły Podstawowej w Węglowicach, obiektów Ośrodka Harcerskiego w Zawadach oraz obiektów Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Ponadto skontrolowano obiekty Nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu, w których przewidziano organizację półkolonii (zabawy i posiłek dla dzieci bez noclegu). W okresie wakacyjnym planowana jest kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wybranych obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych obiektów wypoczynkowych.

Dyrektor PSSE w Kłobucku powiedziała, że w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, które obowiązuje od 1marca 2010 roku organizatorzy mają obowiązek zgłaszania wypoczynku do kuratora oświaty właściwego dla siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza umieszczonego w Internecie. Nowelizacja rozporządzenia likwiduje obowiązek posiadania karty kwalifikacyjnej obiektu. Wypełnienie formularza zgłoszenia oraz przedstawienie stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku.

Z elektronicznej bazy danych wypoczynku wynika, że na terenie powiatu kłobuckiego będzie wypoczywało około 95 dzieci i młodzieży.

Dyrektor PSSE w Kłobucku omówiła również jakość wody w kąpieliskach zorganizowanych i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2010” Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, przeprowadzi kontrole stanu technicznego obiektów, w których będzie organizowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży. W chwili obecnej Inspektorat oczekuje na przekazanie wykazu placówek z Kuratorium Oświaty w Katowicach i Delegatury w Częstochowie. Obiekty wypoczynkowe są monitorowane na bieżąco, ale przynajmniej raz w roku pracownicy tut. Inspektoratu przeprowadzają kontrole w obiektach wchodzących w skład ośrodków wypoczynkowych.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, przedstawił informację nt. przygotowania służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego oraz omówił procedurę uzgodnienia trasy pielgrzymkowej. Procedury związane z tym tematem są realizowane na dotychczasowych zasadach i corocznie takie same.

W ramach przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku do okresu pielgrzymkowego do badań na początku lipca zaplanowano pobór wody ze zdrojów ulicznych, zlokalizowanych na wodociągach publicznych w Kłobucku oraz w Krzepicach. W ramach przygotowań tras do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego PSSE wystosowała pismo do Wójtów i Burmistrzów gmin w celu zapewnienia odpowiedniej ilości sanitariatów i pojemników na odpady komunalne.

Ad.4

Zgodnie z przyjętym programem „Razem Bezpieczniej” Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku podjęła następujące przedsięwzięcia. W obszarze działań „Bezpieczeństwo w szkole” przeprowadzono działania profilaktyczne nt. „Cyberprzemoc”, w związku z Dniem Bezpiecznego korzystania Internetu, przeprowadzono pogadanki nt. „Odpowiedzialności prawnej nieletnich” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu oraz spotkania z rodzicami i nauczycielami

W obszarze działań „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oprócz zadań bieżących policjanci prewencji i ruchu drogowego przeprowadzili działania w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom oraz Dnia Dziecka w szkołach podstawowych gminy Opatów, Przedszkolu Nr 2 w Kłobucku oraz Domu Dziecka w Kłobucku. W tym przedsięwzięciu towarzyszyła maskotka śląskiej policji SZNUPEK. Policjanci ruchu drogowego na bieżąco kontrolowali i kontrolują autokary przewożące dzieci i młodzież na wycieczki szkolne, zielone szkoły czy letni wypoczynek.

Realizację zadań w zakresie planu ‘Bezpieczeństwo na drogach” przedstawił również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. Dokonywane są sukcesywnie objazdy kontrolne służb liniowych PZD oraz funkcjonariuszy Policji dokonujące oceny stanu oznakowania oraz stanu nawierzchni, na podstawie których podejmowane są działania mające na celu poprawę stanu dróg. Rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, odnawiane jest oznakowanie przejść dla pieszych. W ramach współpracy z samorządami gminnymi przebudowywanych jest wiele chodników, zatok autobusowych itp., które poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg . Dbałość występuje również w zakresie oznakowania dróg.

STAROSTA


Roman Minkina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »