| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1, pkt 1, ppkt a uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 r.,otrzymuje brzmienie:

a) sołectwo Wilkowice - Pan Ryszard Rączka, Pani Czesława Rączka zam. Wilkowice ul. Strażacka 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »