| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/VI/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm. oraz art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1.

Pobór należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych dokonywany jest w Gminie Blachownia w drodze inkasa :

1. na terenie sołectwa Stara Gorzelnia przez sołtysa sołectwa Stara Gorzelnia, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

2. na terenie sołectwa Nowa Gorzelnia przez sołtysa sołectwa Nowa Gorzelnia, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

3. na terenie sołectwa Konradów przez sołtysa sołectwa Konradów, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

4. na terenie sołectwa Łojki przez sołtysa sołectwa Łojki, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

5. na terenie sołectwa Wyrazów przez sołtysa sołectwa Wyrazów, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

6. na terenie sołectwa Cisie przez inkasenta - Panią Grażynę Kocher, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

7. na terenie miasta Blachownia, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej , przez inkasentów:

- Panią Mariannę Kwiatkowską

- Panią Annę Motyl

- Panią Bożenę Serwiak

- Pana Sebastiana Cierpiała

8. Ppobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Blachowni.

9. Podatek od środków transportowych z terenu całej gminy płatny w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni.

§ 2.

Inkasenci wymienieni w § 1 otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne w wysokości :

- za pobór podatku rolnego i leśnego 8 % sum zainkasowanych,

- za pobór podatku od nieruchomości 5 % sum zainkasowanych,

- za pobór opłaty targowej 8 % sum zainkasowanych.

§ 3.

Zainkasowane kwoty należy rozliczyć w Urzędzie Miejskim w Blachowni w terminie 3 dni od daty poboru.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 5.

1. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

§ 6.

Z dniem wejścia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 218/XLII/2009 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 października 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »