| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne na terenie Gminy Brenna realizują 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego od godziny 7.30 do godziny 12.30.

2. Opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 wynosi:

1) 3,00 zł za pierwszą godzinę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowaczą,

2) 2,00 zł za drugą godzinę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowaczą,

3) 1,00 zł za trzecią i kolejne godziny opiekuńczo – dydaktyczno – wychowacze.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 obniża się o 50% kosztów za drugie i każde następne dziecko z danej rodziny, które uczęszcza do tego samego przedszkola.

2. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 obniża się o 50% kosztów dla rodziców, za każde dziecko, którzy są mieszkańcami Gminy Brenna i spełniają co najmniej jedno z podanych niżej kryteriów:

1) są uprawnieni do świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej z uwagi na kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2) posiadają niepełnosprawne dziecko, uczęszczające do tego samego przedszkola

3. W przypadku kumulacji prawa do ulg określonych w ust. 1 i 2 rodzicom przysługuje tylko jedno zwolnienie, bardziej korzystne.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 2 należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub orzeczeniem bądź opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Brenna zmieniona uchwałą Nr XXII/171/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Brenna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »