| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne na terenie Gminy Brenna realizują 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego od godziny 7.30 do godziny 12.30.

2. Opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 wynosi:

1) 3,00 zł za pierwszą godzinę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowaczą,

2) 2,00 zł za drugą godzinę opiekuńczo – dydaktyczno – wychowaczą,

3) 1,00 zł za trzecią i kolejne godziny opiekuńczo – dydaktyczno – wychowacze.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 obniża się o 50% kosztów za drugie i każde następne dziecko z danej rodziny, które uczęszcza do tego samego przedszkola.

2. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 obniża się o 50% kosztów dla rodziców, za każde dziecko, którzy są mieszkańcami Gminy Brenna i spełniają co najmniej jedno z podanych niżej kryteriów:

1) są uprawnieni do świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej z uwagi na kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2) posiadają niepełnosprawne dziecko, uczęszczające do tego samego przedszkola

3. W przypadku kumulacji prawa do ulg określonych w ust. 1 i 2 rodzicom przysługuje tylko jedno zwolnienie, bardziej korzystne.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 2 należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub orzeczeniem bądź opinią wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Brenna zmieniona uchwałą Nr XXII/171/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 Rady Gminy w Brennej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Brenna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »