| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat /Dz.U. Nr 45, poz.235/

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat za pobyt dziecka w żłobku wymiarze do 10 godzin dziennie:

1) 1,50 zł za godzinę

2) 1,00 zł za godzinę –opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia

3) 0,50 zł za godzinę –opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, który dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006r.Nr139 poz.992 z późn.zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego

- posiadanie niepełnosprawnego dziecka w żłobku

§ 2.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku, o której mowa w §1 nie może być wyższa niż 180 zł miesięcznie dla mieszkańców Ustronia oraz 250 zł miesięcznie dla osób nie będących mieszkańcami Ustronia

§ 3.

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 11 godzin dziennie pobiera się w wysokości określonej w §1 z tym, że opłata za pobyt nie może być wyższa niż 220 zł miesięcznie dla mieszkańców Ustronia oraz 300 zł miesięcznie dla osób nie będących mieszkańcami Ustronia

§ 4.

Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienia dziecka w żłobku w następujących wysokościach:

1) maksymalna opłata za 3 posiłki -4,50 zł dziennie

2) maksymalna opłata za 4 posiłki- 5,50 zł dziennie

3) maksymalna opłata za 5 posiłków-6,00 zł dziennie

§ 5.

1. Opłata o której mowa w §1 i §3 ponoszona jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

2. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku ustalana jest na podstawie stawki godzinowej i maksymalnej opłaty za posiłki o których mowa w §1 i §3 oraz deklarowanej w umowie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w żłobku.

3. Opłata ulgowa o której mowa § 1 pkt 3 przyznawana jest na okres sześciu miesięcy na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych)

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXV/401/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie odpłatności za pobyt w żłobku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »