| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat /Dz.U. Nr 45, poz.235/

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat za pobyt dziecka w żłobku wymiarze do 10 godzin dziennie:

1) 1,50 zł za godzinę

2) 1,00 zł za godzinę –opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia

3) 0,50 zł za godzinę –opłata ulgowa dla mieszkańców Ustronia spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, który dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006r.Nr139 poz.992 z późn.zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego

- posiadanie niepełnosprawnego dziecka w żłobku

§ 2.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku, o której mowa w §1 nie może być wyższa niż 180 zł miesięcznie dla mieszkańców Ustronia oraz 250 zł miesięcznie dla osób nie będących mieszkańcami Ustronia

§ 3.

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 11 godzin dziennie pobiera się w wysokości określonej w §1 z tym, że opłata za pobyt nie może być wyższa niż 220 zł miesięcznie dla mieszkańców Ustronia oraz 300 zł miesięcznie dla osób nie będących mieszkańcami Ustronia

§ 4.

Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienia dziecka w żłobku w następujących wysokościach:

1) maksymalna opłata za 3 posiłki -4,50 zł dziennie

2) maksymalna opłata za 4 posiłki- 5,50 zł dziennie

3) maksymalna opłata za 5 posiłków-6,00 zł dziennie

§ 5.

1. Opłata o której mowa w §1 i §3 ponoszona jest za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

2. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku ustalana jest na podstawie stawki godzinowej i maksymalnej opłaty za posiłki o których mowa w §1 i §3 oraz deklarowanej w umowie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w żłobku.

3. Opłata ulgowa o której mowa § 1 pkt 3 przyznawana jest na okres sześciu miesięcy na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych)

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXXV/401/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie odpłatności za pobyt w żłobku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »