| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/VII/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska

Na podstawie art.6 ust.1 pkt2 oraz 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Konopiska zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii. Godziny realizacji podstawy programowej w poszczególnych przedszkolach:

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im J. Kochanowskiego w Aleksandrii – od 8.30- 13.30

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im Jana Pawła II w Kopalni – 8.30- 13.30

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im M. Kopernika w Hutkach – 8.00- 13.00

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im T. Kościuszki w Rększowicach – 8.00- 13.00

- w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Łaźcu – 8.00- 13.00

- w Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Jamkach- Korzonku- 8.00- 13.00

- w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach – 8.00- 13.00

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1. Zakres udzielanych świadczeń i wysokość opłat jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Traci moc uchwała nr 371/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku (DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 196 poz. 3009 z 22 października 2010 r.) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »