| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/VII/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska

Na podstawie art.6 ust.1 pkt2 oraz 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Konopiska zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii. Godziny realizacji podstawy programowej w poszczególnych przedszkolach:

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im J. Kochanowskiego w Aleksandrii – od 8.30- 13.30

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im Jana Pawła II w Kopalni – 8.30- 13.30

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im M. Kopernika w Hutkach – 8.00- 13.00

- w Zespole Szkolno Przedszkolnym im T. Kościuszki w Rększowicach – 8.00- 13.00

- w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Łaźcu – 8.00- 13.00

- w Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Jamkach- Korzonku- 8.00- 13.00

- w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach – 8.00- 13.00

§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1. Zakres udzielanych świadczeń i wysokość opłat jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Traci moc uchwała nr 371/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku (DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 196 poz. 3009 z 22 października 2010 r.) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »