| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. - Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art.30 ust.6 i 6a oraz art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /t.j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z późn. zm./

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) wychowawstwo klasy - 90 zł miesięcznie”

2. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 10 zł

2) przy dwóch osobach w rodzinie 20 zł

3) przy trzech osobach w rodzinie 30 zł

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 40 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Zontek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »