| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. - Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art.30 ust.6 i 6a oraz art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /t.j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z późn. zm./

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) wychowawstwo klasy - 90 zł miesięcznie”

2. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie 10 zł

2) przy dwóch osobach w rodzinie 20 zł

3) przy trzech osobach w rodzinie 30 zł

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 40 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Zontek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »