| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/IX/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 21 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Miasto Lubliniec jest organem prowadzącym

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Miasta Lublińca uchwala:

§ 1. W § 1 ust.1 uchwały Nr 721/LIV/210 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Miasto Lubliniec jest organem prowadzącym (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 162, poz.2656), po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem: a) do 30 wychowanków - 20 godzin b) 31-80 wychowanków - 16 godzin c) 81-120 wychowanków - 14 godzin d) powyżej 120 wychowanków - 12 godzin"

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 721/LIV/210 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 czerwca 2010r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »