| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 4 lutego 2011r.

do Porozumienia nr 121/KT/2010 z dnia 20 października 2010 r

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Łazy , z siedzibą w Łazach przy ul. Traugutta 15 reprezentowaną przez Burmistrza Macieja Kaczyńskiego.

§ 1.

Na podstwie § 7 Porozumienia nr 121/KT/2010 z dnia 20 października 2010 r. strony postanawiają zmnienić brzmienie:

1. § 1 na następujące: "Ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu dotyczą szczegółowych warunków opracowania projektu i budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy budowanej w ramach projektu „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Łazach” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013",

2. § 2 pkt. 1 na następujące: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Łazy prowadzenia zadania p.n.: „Projekt i budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy”,

3. § 2 pkt. 3 ppkt. a na następujące: "opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy na odcinku o długości około 700 mb od skrzyżowania z ul. Zamłynie do końca zabudowań w kierunku Dąbrowy Górniczej oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał. 1A,1B, 1C, 1D, 1F)",

4. § 2 pkt. 3 ppkt. c na następujące: "budowę ścieżki rowerowej w zakresie określonym w ppkt. a",

5. § 2 pkt. 4 na następujące: "Gmina Łazy uzyska pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy na odcinku opisanym w pkt. 3 ppkt. a. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony do Zarządu Województwa Śląskiego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej",

6. § 3 pkt. 1 na następujące: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego w oparciu o uzyskane pozwolenie",

7. § 3 pkt. 3 na następujące: "Przekazania gruntów, o których mowa w pkt. 2 należy dokonać przed przekazaniem wybudowanej ścieżki rowerowej na rzecz Województwa Śląskiego zgodnie z § 6 pkt. 2",

8. § 5 pkt. 1 na następujące: "Prowadzącym zadanie będące przedmiotem porozumienia będzie Gmina Łazy, która wykona projekt i wybuduje ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy wraz z przebudową infrastruktury technicznej siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tego tytułu – w tym wobec osób trzecich, przy czym nadzór nad realizacją budowy będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach",

9. § 5 pkt. 2 na następujące: "Gmina Łazy powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze końcowym wybudowanej ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy",

10. § 6 pkt. 2 na następujące: "Gmina Łazy po wybudowaniu ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy oraz uzyskaniu zgody na jej eksploatację przekaże z zastrzeżeniem pkt. 3 wybudowany obiekt drogowy Województwu Śląskiemu nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego",

11. § 6 pkt. 7 na następujące: "Z dniem przekazania wybudowanej ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w gminie Łazy prawa wynikające z uzyskanej przez Gminę Łazy zgody na jej eksploatację przejdą na Województwo Śląskie".

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, jeden dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Łazy

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

BURMISTRZ


mgr Maciej Kaczyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »